Nödvändig utrustning för dig som veterinär

Idag är arbete med djurs sjukvård och hälsa starkt reglerat. Arbetar du som veterinär möter du flera djur dagligen som ska undersökas och behandlas.

I ett undersökningsrum ska det finnas goda möjligheter att arbeta hygieniskt. Du ska kunna desinficera din utrustning och ha tillgång till de förbrukningsvaror du behöver.

Genom att se till att alla undersökningsrum på kliniken är fullt utrustade slipper du samtidigt som du jobbar, röra dig mellan olika rum för att exempelvis hämta handskar eller sårvårdsmaterial. På så sätt undviker du att sprida bakterier i onödan.

Smidigt att beställa via nätet

Idag finns det ett stort utbud av produkter på marknaden. Du kan beställa alltifrån sterilisatorer och labbutrustning till engångshandskar och annat förbrukningsmaterial.

Beställ via nätet när det är dags att fylla på förråden nästa gång. På så vis har du möjlighet att i lugn och ro se över både priser och kvalité.

Spara gärna dina beställningar och gör en summering för att se efter hur mycket förbrukningsmaterial du gör av med under en viss period. Då går det snabbt att lägga nästa beställning. Följaktligen du vet därefter ungefär hur mycket material det är behov av att beställa.

Att beställa utrustning och förbrukningsmaterial som har en godkänd certifiering gör också så att du kan upprätthålla en bra standard på din mottagning.